Drukuj

Gorąco pragnąłem...

posted by: Anita Pawelec
Poprawiono: 14 kwiecień 2019

Gorąco pragnąłem spożyć Paschę z wami.

Jezus swoje pragnienie kieruje także do nas. Tak bardzo pragnie, abyśmy byli z Nim, byli blisko, trwali w relacji na bieżąco, aby mógł nas wciąż wprowadzać w nowe życie – Jego życie, przeprowadzając z różnorakiego rozbicia wewnętrznego i zewnętrznego do jedności i harmonii, z lęku do ufności, z zamknięcia do otwartości, ze smutku do radości, z egoizmu do miłości, z grzechu do łaski, ze śmierci do życia.

Na początku tego Wielkiego Tygodnia usłyszmy bardzo osobiście to pragnienie Jezusa i odpowiedzmy na nie w sobie właściwy sposób. Bo Jezus pragnie bliskości każdego z nas, pragnie nas w tej bliskości zbawiać: Bóg, który stworzył cię bez ciebie, nie zbawi cię bez ciebie, ponieważ każdy z nas, ty i ja, posiada zawsze możliwość — straszliwą możliwość — wystąpienia przeciwko Bogu, odrzucenia Go — być może przez własne postępowanie lub zawołanie: Nie chcemy, żeby Ten królował nad nami. 

Modląc się o 21:37 za Wspólnotę, w tę Niedzielę Palmową bądźmy w łączności z całym Kościołem, powierzając Bogu ludzi młodychpisze w komunikacie biskup kielecki Jan Piotrowski, zachęcając diecezjan do ofiarności z racji kolejnych planowanych ŚDM, które odbędą się w Portugalii.