Panie, który wiesz wszystko

posted by: Anita Pawelec
Poprawiono: 14 marzec 2019

Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.

Modląc się o 21:37 za Wspólnotę, prośmy o przymnożenie wiary szczególnie w tych miejscach w nas, w których wygrywa słabość i rezygnacja.