Nie samym chlebem żyje człowiek

posted by: Anita Pawelec
Poprawiono: 12 marzec 2019

Tak mówi Pan Bóg: "Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem, i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa".

„Nie zawsze musisz ze słowa Chrystusa coś zrozumieć czy zapamiętać. Nie musisz go też przeżywać emocjonalnie. Słowo Boże oczyszcza, zaczyna inspirować do działania zgodnego z wolą Bożą, zmienia nas jakby od środka. Zaczynamy nasłuchiwać Boga, stajemy się mniej gadatliwi”.

Modląc się o 21:37 za Wspólnotę, dziękujmy za dar i moc Bożego Słowa, bo od tylu lat zyskujemy świadomość, wiarę i doświadczenie, że: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.