To wam powiedziałem...

posted by: Anita Pawelec
Poprawiono: 04 marzec 2019

Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. 

"Wytrwałość jest cechą podziwianą u osób, które nie zrażają się przeciwnościami, dążą do określonego celu, nie zniechęcają się długotrwałym czekaniem, potrafią włożyć wiele wysiłku w realizację swoich planów. Kiedy wytrwałość prowadzi do zdobywania szlachetnych celów, osoby osiągające je nazywamy bohaterami. Gdy wytrwałość towarzyszy realizacji Bożych planów, mamy do czynienia ze świętością. Chrystus wzywa nas do wytrwałości. Poleca, abyśmy w Nim trwali. Kiedy nie porzucamy Chrystusa, rodzi się w nas zdolność kochania Jego miłością".

Modląc się o 21:37 za Wspólnotę, prośmy o wytrwałość dla tych, których dotykają często przeciwności np. w postaci chorób, o świeżą wiarę w moc Jezusa i Jego opiekę.