Wypocznijcie

posted by: Anita Pawelec
Poprawiono: 09 luty 2019

Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco.

Niech dzisiejsza modlitwa będzie odpoczynkiem w Panu, w Jego bliskości, w której tyle się dokonuje ilekroć zbliżamy się do Niego.