Drukuj

Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?

posted by: Anita Pawelec
Poprawiono: 29 styczeń 2019

Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką.

Gromadzisz nas i łączysz Nas w jedno,
by wielbić Święte Imię Twe
Kiedy słowo Twe wypełnia się w nas
to stajemy się Twą rodziną.

„Tak słuchać Pana, aby poprzez słowa i czyny On sam rodził się. Aby był objawiany tam, gdzie jesteśmy”.

Modląc się o 21:37 za Wspólnotę, prośmy, byśmy codziennie pozwalali się prowadzić słowu Bożemu.