Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu.

posted by: Anita Pawelec
Poprawiono: 26 styczeń 2019

Wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał.

"Pan chce dotrzeć wszędzie przez swoich uczniów. Również przez nas".

Modląc się o 21:37 za Wspólnotę, prośmy o coraz mocniejszą wiarę dla wszystkich ochrzczonych.