Słowa na Poniedziałek II tyg Wlk

posted by: Leszek Starczewski
Poprawiono: 09 kwiecień 2018

 

Kiedy odszedł? 

do pobraniaTUTAJ

 

Trafi?

do pobraniaTUTAJ