Dobre Słowo 11.12.2015r., piątek po II Niedzieli Adwentu

posted by: Ksiądz Leszek Starczewski
Poprawiono: 11 grudzień 2015

Iz 48,17-19; Ps 1,1-4.6; Mt 11,16-19

I bądź tu mądry!

Duchu Święty, dla Ciebie nie jest problemem nasz opór i nasza niewiara. To nie jest dla Ciebie problem, to dla nas jest problem. Spraw, abyśmy odkryli, że nasze problemy mają Boga, który jest w stanie je odkryć, i żebyśmy nie robili z naszych problemów i przeszkód boga, jakiekolwiek one są.

Mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny – mówi dziś Jezus w Ewangelii. Niejednokrotnie już odwoływaliśmy się do tego, że w chwilach, kiedy targają nami jakieś wątpliwości, te grubsze: Bóg jest? Czy Go nie ma? czy te innych rozmiarów, polegające na tym, że: do końca nie czuję… Czy to, co mówię trafia do Pana Boga? Czy jest ode mnie? Do końca nie widzę sensu… Gdy tego typu wątpliwości próbują nami szargać, to mądrość będzie się objawiała w naszych czynach. W jakich czynach? W tym, że będziemy czynić to, co mówi Bóg. Nie będziemy się zabawiać i szukać nastrojów: Czy to mi pasuje, czy nie pasuje?Biadaliśmy, a wyście nie zawodzili. Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. Nie, nie, nie będziemy na to czekać, tylko po prostu będziemy stosować to, co mówi Bóg, bo mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny. Nie przez swe nastroje, wyczucia, poczucia, logiczne, nielogiczne całości, tylko przez swoje czyny. To jest mądrość.

Prorok Izajasz objawia słowo od Pana, który przedstawia się jako Święty, jako Pan i Odkupiciel: Jam jest Pan, twój Bóg, pouczający cię o tym, co pożyteczne, kierujący tobą na drodze, którą kroczysz. I mówi: O gdybyś zważał na me przykazania, gdybyś je czynił, stałby się twój pokój jak rzeka. Pokój by dotknął twojego serca,gdybyś zważał na me przykazania, gdybyś je czynił, gdybyś odkrył, że mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny.

Pomóż nam, Panie, w momentach, w których wszystko chce być bogiem w nas, zajmując Twoje miejsce, abyśmy wybierali czyn, abyśmy zapierali się samych siebie, robili coś wbrew sobie. Zaprzyj się samego siebie w takich chwilach, gdy ta część nas będzie sprzeciwiać się tym pouczeniom, które dajesz Ty jako Odkupiciel.

Duchu Święty, możesz to zrobić. To nie jest problem dla Ciebie. Pomóż, wspieraj, abyśmy odkrywali mądrość w czynach wypływających z posłuszeństwa Twojemu słowu, a nie naszym nastrojom i naszym zmiennościom.

Ksiądz Leszek Starczewski