Edwarda Lisicka

posted by: WDSIE
Poprawiono: 12 wrzesień 2014

Nasza Edwarda "Dzidka" Lisicka dziekuje Panu Jezusowi i modlącym się za Nią osobom. Leży po operacji w szpitalu przy Ogrodowej w Kielcach, na chirurgii pokój nr 5. Dziękując za dar Jej życia prośmy o szybki powrót do pełni sił.