Dobre Słowo sobota IV tygodnia Wielkego Postu

posted by: Leszek Starczewski
Poprawiono: 05 kwiecień 2014

Jezus robi problemy?

I powstało w tłumie rozdwojenie z Jego powodu.

        Wiele jest głosów wśród ludzi z powodu Jednego. Domysły, podziw, zastrzeżenia, fascynacje i odraza. W tłumie, wśród kaplanów w rodzinie, w miejscach pracy... Każdy wie, przeżył, widział i słyszał swoje. I rozeszli się każdy do swego domu. Jezus robi problemy?

        I co o dalej? Ilu z nich, z nas samych, odnajdzie w sobie - realną do bólu - zgodę na Jezusa jako Mesjasza? Tego, który jest jedynym rozwiazaniem dla spraw także nie do rozwiązania.

       Co tu może pomóc? Może warto posłuchać, gdzieś najgłebiej siebie, prawdy, którą nawet dało się wyśpiewać: Nic, naprawdę nic nie pomoże, jeśli ty nie pomożesz dziś Miłości (Hey).